Skip to main content

Gehoorbescherming en muziek

Op de Reduson-otoplastieken kan zonder problemen een muzieksysteem worden aangesloten. Met behulp van een speciale radioverbindingsset kunnen de gehoorbeschermers worden verbonden met een draagbare muziekbron.

Let op: hiervoor is wel een otoplastiek nodig met een kanaalverbinding of een ringverbinding.

Veiligheid

Het Redusonmuzieksysteem is op elk gewenst moment los te koppelen van de otoplastieken zonder dat de effectiviteit van de geluiddemping wordt beïnvloed. In dat geval blijven de Redusonotoplastieken normaal functioneren als uw vertrouwde en comfortabele gehoorbeschermers.

Muziekkwaliteit

Bij het muzieksysteem wordt de muziek niet door, maar langs het dempingsfilter in het oorkanaal gebracht. Hierdoor is de goede kwaliteit van de muziekontvangst verzekerd en kan tevens de noodzakelijke volumebegrenzer zeer nauwkeurig worden bepaald.